ReadyPlanet.com
dot
1. Home Fitness - Light Commercial Fitness # Cardio/เครื่องออกกำลังกายในบ้านและฟิตเนส
dot
bulletTreadmill Fitness Equipment
bulletElliptical Fitness Equipment
bulletUpright Bike Fitness Equipment
bulletRecumbent Fitness Equipment
bulletAccessories Fitness Equipment
dot
2.Home Fitness - Light Commercial Fitness # Strength /อุปกรณ์ออกกำลังกายในบ้านและฟิตเนส
dot
bulletHome Gym
bulletMultifunctional
bulletSingle Gym
bulletPlate Loaded
bulletFree Weight
dot
3. Full Commercial Fitness - Cardio / เครื่องออกกำลังกายเพื่อการพาณิชย์
dot
bulletFitness Commercial Grade
dot
4. Full Commercial Fitness - Muscle / อุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อการพาณิชย์
dot
bulletStrong Fitness Commercial 1
bulletStrong Fitness Commercial 2
bulletStrong Fitness Commercial 3
dot
5. Outdoor Fitness Commercial Grade / เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
dot
bulletOutdoor Fitness Commercial Grade
bullet Outdoor Fitness Home Grade
dot
6. เครื่องออกกำลังกายมือสองSecond Hand
dot
bulletสินค้าตัวโชว์/มือสอง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง Series II page 2

 


Page1   |   Page2 

 
 
 
เครื่องออกกำลังกาย_NP-OD14 เครื่อง Fitness 
NP-OD14 
อุปกรณ์ฟิตเนส (Fitness)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
(Namphet Fitness) 

ช่วยลดไขมันส่วนเกินและนวดตัวด้วยระบบสั่น 

ลดไขมันไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแบบสายพาน
เล่นได้ทั่วตัวหัวจรดเท้าหน้าและหลังขาและแขน

วิธีการเล่น

ยืนตัวตรงบนแป๊ปทรงกลม พร้อมเอาสายพานส่วนหัวสาย เกี่ยวกับลูกเหนี่ยวของเครื่องพร้อมเปิดสวิทซ์มอร์เตอร์เครื่องจะทำงานแบบสั่น จะยืนหรือนั่งหันหน้าและหลังตามความต้องการที่จะนวด

การดูแลรักษา

เมื่อมอเตอร์ไม่ติดให้เปลี่ยนสวิทซ์เบรกเกอร์ไฟเท่านั้น
 

 

 


 
 

เครื่องออกกำลังกาย_NP-OD15 NP-OD15  อุปกรณ์ฟิตเนส (Fitness)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
(Namphet Fitness) 

ลดหน้าท้องส่วนเกินและได้กำลังแขนและกล้ามเนื้อหัวไหล่ 
 
ระบบสปริงแรงดึง

วิธีการเล่น

นั่งตัวตรงเอามือจับด้านหน้าตัว T 2 ด้านพร้อพร้อมเอนตัวนอนราบตามเบาะ ลุกนั่งและนอนระหว่างเล่น

การดูแลรักษา

ใช้จาระบีอัดหัวสปริงเท่านั้น  


 


 
 

เครื่องออกกำลังกาย_NP-OD16 NP-OD16  อุปกรณ์ฟิตเนส (Fitness)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
(Namphet Fitness) 

สำหรับ
ดัดหลังลดหน้าท้องส่วนเกินของร่างกาย พร้อมนวดฝ่าเท้าแบบโบราณ

วิธีการเล่น       

นั่งบนท่อทรงกลม พร้อมเอาขาทั้ง 2 ด้านใส่ระหว่างทั้ง 2 ด้าน โดยเอาหลังเอนลงล่างเหมือนลุกนั่งและเอนแอ่นหลัง โดยใช้มือจับ 2 ด้านช่วยดันตัวขึ้น-ลง จะช่วยลดหน้า   ท้องพร้อมยืนบานเต้านมเทียม ย่ำขึ้นและลงแบบโบราณยืนบนกะลา พร้อมใช้กดหน้าท้อง


 


 
 

เครื่องออกกำลังกาย_NP-OD17 NP-OD17  อุปกรณ์ฟิตเนส (Fitness)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
(Namphet Fitness) 

บริหารข้อเข่า

จักรยานปั่นอยู่กับที่ แบบนั่งพิงระบบสายพานล้อช่วยแรงดัน เล่นได้ทุกเพศทุกวัย

วิธีการเล่น

นั่งบนเครื่องเอาหลังพิงเบาะมือจับด้านข้าง 2 ด้าน เอาเท้าวางบนบันไดจักรยาน พร้อมพร้อมปั่นหมุนทรงกลมเดินหน้าและหมุน         ถอยหลัง ปรับหนักเบาได้

การดูแลรักษา

ดูแลเปลี่ยนสายพานเมื่อเกิดการสึกหรอตามสมควรและใช้น้ำมันหล่อลื่น NO. 40 เมื่อมีความจำเป็น


 


 
 

เครื่องออกกำลังกาย_NP-OD18 NP-OD18  อุปกรณ์ฟิตเนส (Fitness)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
(Namphet Fitness) 

บริหารหลังและข้อสะโพก
แบบไร้สปริง


วิธีการเล่น

นั่งบนเครื่องวางเท้าบนตัวที่ที่ด้านหน้าที่ห้อยหัวลง พร้อมเอามือจับตัวที่ด้านหน้า พร้อมดึงมือจับตัวที่ด้านหน้าเขาหาตัวเหมือนก้มหลัง แล้วลุกขึ้นยืน จะช่วยบริหารหลัง ไหล่ ข้อสะโพก

วิธีการรักษา    

ใช้น้ำมันหล่อลื่น NO.40 เมื่อมีความจำเป็น


 


 
 

เครื่องออกกำลังกาย_NP-OD19 NP-OD19  อุปกรณ์ฟิตเนส (Fitness)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
(Namphet Fitness) 

บริหาร
ข้อเข่า กล้ามเนื้อขา แขนและหัวไหล่  

แบบ สปริงแรงดึง ใช้ได้ทุกเพศทุกวัย

วิธีการเล่น   

นั่งบนเบาะเครื่องเอามือจับด้านหน้าตัว L พร้อมพร้อมเอาเท้า 2 ด้าน วางบนตัว H ด้านหน้าเครื่อง จะถีบออกกำลังขาอย่างเดียวก็ได้ หรือทั้งถีบขาและมือดึงออกกำลังแขนไปในตัวก็ได้

การดูแลรักษา

อัดจาระบีหัวสปริงหรือใช้น้ำมันหล่อลื่น NO.40  ใส่เมื่อมีความจำเป็น


 


 
 

เครื่องออกกำลังกาย_NP-OD20 NP-OD20  อุปกรณ์ฟิตเนส (Fitness)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
(Namphet Fitness) 

บริหาร
ข้อเข่าออกกำลังแขนแบบยืน

วิธีการเล่น

ยืนบนแป้นทรงกลม  มือจับเหล็กตัว C ซ้าย-ขวา  พร้อมเอาเท้าวางบนตัว T ด้านหน้าข้างหนึ่งข้างใดทีละข้าง พร้อมจันมือจับตัว L เดินหน้าพร้อมงอเข่าจะเหมือนยืนแจวเรือโบราณจะได้กำลังแขนได้บริหารข้อพับเข่า

การดูแลรักษา

ใส่จาระบีหัวสปริงเมื่อมีความจำเป็น


 


 
 

เครื่องออกกำลังกาย_NP-OD21 NP-OD21 อุปกรณ์ฟิตเนส (Fitness)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
(Namphet Fitness)
 

เครื่องยกน้ำหนัก ลูกเวทคู่แบบหนักเบา

วิธีการเล่น

นอนราบบนเครื่องพร้อมเอามือจับ ลูกยกน้ำหนักขึ้นลงและวางบนที่รองรับของเครื่องยามเมื่อหยุดเล่น จะเล่นหนักหรือเบาอยู่ที่ผู้เล่นต้องการ

 

 

การดูแลรักษา  ดูแลเบาะเมื่อหมดสภาพ ตามความจำเป็น

 


 


 
 

เครื่องออกกำลังกาย_NP-OD22 NP-OD22  อุปกรณ์ฟิตเนส (Fitness)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
(Namphet Fitness) 

บริหารแขน ลดหน้าท้อง


บริหารแขนลดหน้าท้องแบบเบาะตรง ใช้ออกกำลังแขนแบบสปริงแรงดึง

วิธีการเล่น

นั่งบนเครื่องเอาเท้าวางบนตัวที่แนวนอนเอามือจับด้านบนเหล็กตัว L ด้านหน้าพร้อมเอนตัวนอนราบตามเบาะ จะได้กำลังแขนลดหน้าท้องส่วนเกิน

การดูแลรักษา 

อัดจาระบีหัวสปริงตามความจำเป็น


 


 
 

เครื่องออกกำลังกาย_NP-OD23 NP-OD23  อุปกรณ์ฟิตเนส (Fitness)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
(Namphet Fitness) 

บริหาร
แขน กล้ามเนื้อไหล่ หลัง

เครื่องดึงไหล่แบบสายพานเดี่ยว


วิธีการเล่น

จะหันหน้าออกหรือเข้าเครื่องก็ได้โดยมือจับที่จับที่จับด้านบน ใช้ดึงลงและผ่อนขึ้นตามความถนัดปรับหนักเบาได้ โดยการเลื่อนลูกถ่วงเข้าออกเล่นตามความถนัด

การดูแลรักษา

ใช้น้ำมันหล่อลื่น NO.40 และเปลี่ยนสายพานตามความจำเป็น


 


 
 

เครื่องออกกำลังกาย_NP-OD24 NP-OD24  อุปกรณ์ฟิตเนส (Fitness)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
(Namphet Fitness) 

บริหาร
ไหล่ ขา หัวไหล่และบริหารข้อสะโพก แบบไม่ยกเท้าเดินหน้าถอยหลัง

เหมาะสำหรับผู้สูงวัยก้าวขาไม่ออกและเหมาะกับทุกเพศทุกวัย

วิธีการเล่น

ยืนบนแท่นเหยียบ 2 ขา มือจับคันบังคับ โยกเดินหน้าและดึงถอยหลัง

การดูแลรักษา  ใช้น้ำมันหล่อลื่น NO.40 หยอดเมื่อมีความจำเป็น


 


 
 

เครื่องออกกำลังกาย_NP-OD25 NP-OD25  อุปกรณ์ฟิตเนส (Fitness)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
(Namphet Fitness) 

บริหาร
ไหล่และข้อสะโพก

บริหารหัวไหล่และบริหารข้อสะโพก แบบโยกเท้าเดินหน้าถอยหลังแบบไม่ยกเท้า เหมาะสำหรับผู้สูงวัยก้าวขาไม่ออกและเหมาะกับทุกเพศทุกวัย


วิธีการเล่น

ยืนบนแท่นเหยียบ 2 ขา มือจับคันบังคับ โยกเดินหน้าและดึงถอยหลัง

การดูแลรักษา

ใช้น้ำมันหล่อลื่น NO.40 หยอดเมื่อมีความจำเป็น


 


 
 

เครื่องออกกำลังกาย_NP-OD26 NP-OD26  อุปกรณ์ฟิตเนส (Fitness)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
(Namphet Fitness) 

ลู่วิ่งอเนกประสงค์ แบบระบบล้อสมดุลใช้สายพานแบบ V


วิธีการเล่น      

เดินหน้าหรือถอยหลังแบบโยกไหล่และไม่โยกไหล่ แล่นได้ 2 ด้านของเครื่องได้ประโยชน์กล้ามเนื้อขาแข็งแรงระหว่างวิ่งข้อเข่าจะไม่กระแทกเหมือนวิ่งและเดินบนถนน เล่นได้ทุกเพศทุกวัย

การดูแลรักษา 

ใช้น้ำมันหล่อลื่น NO.40หยอดเมื่อมีความเหมาะสม 

 


 *ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับ.รุ่นสินค้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ปรากฎในเว็บไซต์ได้อีกทางอีเมล์ ThaiExercise@gmail.com รวมทั้งเครื่องเด็กเล่นสนามกลางแจ้งทุกชนิด Outdoor Fitness Equipment Commercial GradeOutOutdoor Fitness Commercial Gradeoor Fitness Commercial GradeOutdoor Fitness Commercial Grade

 

 

  Page1 |   Page2

 


 

 
Outdoor

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง Series II page 1
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง series II page 3
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สายตรง089-1631458 OUT DOOR เครื่อง Fitness อุปกรณ์ฟิตเนส (Fitness) (Namphet Fitness) 1 , Strong Fitness Outdoor Fitness Equipment Commercial Grade